Jag godkänner att VAPIANO International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, 50678 Köln (VAPIANO), får använda min e-postadress med syftet att skicka information om företagets produkter och produktrelaterad reklam i form av ett nyhetsbrev och även för att skicka kuponger och för undersökningar. Godkännandet kan jag när som helst och kostnadsfritt återta gentemot VAPIANO genom att klicka på länken för avregistrering i slutet av nyhetsbrevmejlet. Fram till återtagande av godkännande är uppgiftshanteringen laglig.
top